Novinky zo sveta lean

HOSHIN KANRI

Hoshin Kanri (japonsky Hoshin =  smer a Kanri = riadenie, administrácia) je 7-krokový proces používaný pri strategickom plánovaní, v ktorom sa strategické ciele oznamujú v celej spoločnosti a následne zavádzajú do praxe. Systém tohto plánovania pochádza z povojnového Japonska, no odvtedy sa rozšíril nielen do USA, ale po celom svete.

Na to, aby bol proces úspešný, potrebuje strategickú víziu, z ktorej je nutné jasne zadefinovať jednotlivé ciele na obdobie v rozmedzí od jedného do piatich rokov. Po dokončení dlhodobých cieľov časového rámca sa tím môže sústrediť na ročné ciele. Manažment sa musí vyhnúť príliš veľkému množstvu cieľom, na ktoré bude nemožné sa plne sústrediť a stanu sa tak nedosiahnuteľnými. Veľké ciele musia byť rozdelené do menších, na týždennej a mesačnej báze a implementované tak, aby každý, od vedenia až po shopfloor, sa zhodli na tom, čo je reálne potrebné na akej úrovni dosiahnuť. Spokojnosť s cieľmi by sa mala prehodnocovať mesačne s väčším preskúmaním na konci roka. Meranie výkonu je jednou z kľúčových súčastí Hoshin Kanri.

Hoshin Kanri je prístup zhora nadol, pričom ciele sú nariadené vedením a implementáciu vykonávajú zamestnanci.

Prečítajte si článok na Planet Lean TU.

Zdieľajte: