Novinky zo sveta lean

DESIGN THINKING

Design Thinking (dizajnové myslenie) je vhodné využiť na dizajn nových produktov, alebo služieb. Re-dizajn už existujúcich produktov alebo služieb, ktoré sa z nejakého dôvodu nepredávajú alebo spätná väzba na ich používanie nie je pozitívna. Super je na riešenie problémov, ktoré sú komplexné, zasadené do dynamicky sa meniaceho prostredia, alebo na riešenie problémov, kde netušíme, čo vlastne je problémom a potrebujeme sa najskôr v tom celom zorientovať. Kľúčovou fázou je „empatia“, čiže akési ponorenie sa do témy prostredníctvom persón = reprezentantov našich skupín zákazníkov.

S akými nástrojmi sa pri tomto prístupe môžete stretnúť?

„PERSÓNY“

Fiktívne postavy vytvorené na základe výstupov pozorovaní správania sa spotrebiteľov s extrémnymi profilmi.

Aký je rozdiel medzi cieľovou skupinou a persónou?

Tipy ako postupovať pri tvorbe persón.

„SAFARI SLUŽIEB“

Inak povedané benchmark, je to prieskum na trhu, priamo v teréne. Neskúmame vlastné procesy a služby, ale konkurenciu a hľadáme dobré a zlé príklady z praxe. Cieľom je definovať spoločné faktory pre akúkoľvek pozitívnu skúsenosť.

„KONTEXTOVÉ INTERVIEW“

Realizuje sa priamo v prostredí, v ktorom prebieha predmetné poskytovanie služieb. Najdôležitejšie je vedieť, ako účastníka interview úplne uvoľniť, vytvoriť komfortné prostredie,  aby bola spätná väzba čo najotvorenejšia.

Ako sa pripraviť na takéto interview a kedy je vhodné?

„MAPA EMPATIE“

Mapa ukazuje nielen to, čo zákazníci hovoria a robia, ale aj to, čo si myslia a cítia. Pomáha nám pochopiť ľudí ako celok, zmapujeme ich obavy, frustráciu a prekážky, ktorými by sme sa mali zaoberať. Zároveň lepšie pochopíme, čo ľudí motivuje.

Ako vyzerá taká mapa a ako ju správne vytvoriť?

 „REVERZNÝ BRAINSTORMING“

Technika pomocou ktorej podporujeme generovanie veľkého množstva nápadov v krátkom čase. V prípade reverzie sa však zameriava na to, aká tá služba/produkt zaručene byť nemá.

Čo platí pre tento typ brainstormingu? 

Zdieľajte: