Novinky zo sveta lean

NEMAWASHI

Nemawashi (根 回 し) v japončine znamená neformálny proces tichého budovania základov pre niektoré navrhované zmeny alebo projekty, rozhovory s dotknutými ľuďmi, získanie podpory a spätnej väzby. Považuje sa za dôležitý prvok každej významnejšej zmeny ešte pred prijatím akýchkoľvek formálnych krokov. Úspešný „nemawashi“ umožňuje vykonať zmeny so súhlasom všetkých strán.

Nemawashi sa doslova prekladá aj ako „chodenie okolo koreňov“, od 根 (ne, root) a 回 す (mawasu, ísť okolo [niečoho]). Jeho pôvodný význam bol doslovný a bol inšpirovaný bežnou činnosťou: postupné kopanie okolo koreňov stromu, príprava na jeho následnú transplantáciu. Tento proces zahŕňa privádzanie prvkov z nového miesta (nečistôt, inej pôdy,..) a ich zavedenie do štruktúry stromu pred transplantáciou, aby si strom mohol zvyknúť na nové prostredie skôr, ako sa tam dostane. Často sa prekladá aj ako „položenie základov“.

V Japonsku očakávajú vysokopostavení ľudia informácie ohľadom nových návrhov vopred, ešte pred oficiálnym stretnutím. Ak sa o nich dozvedia po prvýkrát až priamo na stretnutí, majú pocit, že ich ignorovali, a preto ich môžu odmietnuť, naozaj iba z tohto dôvodu. Je dôležité pristupovať k týmto ľuďom individuálne pred stretnutím. To poskytuje príležitosť na predstavenie návrhu a posúdenie ich reakcie. Je to tiež dobrá príležitosť vypočuť si ich príspevky. Práve takýto proces sa označuje ako nemawashi.

Zdieľajte: