Novinky zo sveta lean

Andon

Andon je jedným z najčastejšie využívaných vizualizačných nástrojov, s ktorými sa v Lean svete môžeme stretnúť. V japončine sa pôvodne používal tento termín na označenie typu papierových lampiónov. Aktuálne sa s andon-om môžete stretnúť vo viacerých podobách a v rôzne pokročilej forme. Napríklad svetelný hlásič umiestnený na strojoch, ktorý znázorňuje prevádzkový stav (OK zelená / NOK červená) či upozorňuje na situáciu, v ktorej si proces vyžaduje pozornosť (problémy s kvalitou, chýbajúce vstupy).

Niekedy sa používa aj v kombinácii so zvukovými signálmi. Ďalšou typickou formou je obrazovka alebo svetelná digitálna tabuľa (umiestnená priamo na výrobnej prevádzke alebo v „open office“ kancelárii, v letiskovej hale), ktorá nás informuje o priebežných výsledkoch: počet dokončených kusov, počet chýb (nezhôd), dokončené úkony vs. plánované atď, počet minút do konca zmeny, počet čakajúcich zákazníkov, priemerný čas čakania, odlety a prílety atď.

Zdieľajte: