Členství pro

Firmy

REGISTRACE PRÁVNICKÉ OSOBY

Kontaktní FORMULÁŘ

Žádost o členství v Lean Institute Slovakia o.z. na období 12 měsíců (365 dní)
Adresa sídla společnosti
Adresa provozovny společnosti
Fakturační adresa společnosti
Zástupce PO / Kontaktní osoba

*Zástupce nemusí být statutárem společnosti, jedná se o hlavního komunikačního partnera za PO.
Kontaktní údaje zástupce PO
Bankovní spojení PO
V souvislosti s registrací v LEI SK&CZ tímto potvrzujeme, že:
Tento registrační formulář slouží jako písemná žádost uchazeče o členství v Lean Institute Slovakia o.z., zároveň je podkladem pro přijímací schvalovací proces.
Členství PO v LEI SK&CZ nabývá platnost po úhradě registračního poplatku Členství trvá 365 dní ode dne připsání úhrady na účet LEI SK&CZ.