Novinky zo sveta lean

5W1H

V rámci tohto nástroja sa môžete stretnúť s jeho viacerými podobami a interpretáciami jednotlivých písmen (niekedy Which inokedy Why a pod.). Podstatou však ostáva, že 5W1H slúži na čo najpresnejšie popísanie „fenoménu“, čiže niečoho, čo sa v skutočnosti stalo, resp. k čomu došlo. Pomáha nám zanalyzovať dôležité dostupné fakty ešte predtým ako sa pustíme do hľadania príčin. Častokrát sa totiž stáva, že sa tento zásadný krok preskočí alebo príliš urýchli a potom nás to nasmeruje úplne inou cestou. V praxi ide o systematické kladenie otázok roztriedených do jednotlivých kategórií, čím konkrétnejšie otázky sú, tým podrobnejší je výsledok. Netreba zabúdať, že nástroj je len akési „vodítko“ a nie je dôležité, či odpoviem na všetky otázky a čo k nim mám napísať, ale to, či mi pomohol dostatočne uchopiť situáciu a teda efektívne pristúpiť k ďalším krokom na jej vyriešenie.

Charles Kettering: „Problém dobre formulovaný sa stáva problémom napoly vyriešeným“

Niekoľko inšpirácií otázok podľa kategórií:

WHAT (ČO?)

 • Čo je problém? Deformovaný tvar, parametre, výkon?
 • Na čo konkrétne sa klient sťažoval?
 • Čo sa reálne udialo?
 • Čo mi daný problém spôsobuje?

WHEN (KEDY?)

 • Kedy sa problém prvýkrát vyskytol?
 • Ktorý deň, mesiac, fáza procesu?
 • Pri akej kontrole, zmene, v akom čase?
 • Počas, pred alebo po akej aktivite?

WHERE (KDE?)

 • Kde bol problém objavený?
 • Kde by mohol byť zachytený a bol/nebol?
 • Kde na produkte, komponente, v ktorom sektore, na ktorom oddelení?
 • Vyskytuje sa na viacerých miestach, oddeleniach, procesoch alebo len na konkrétnom?

WHO (KTO?)

 • Kto ovplyvňuje, resp. neovplyvňuje vznik problému
 • Je to problém jednotlivcov, tímu, zmeny
 • Je možné, aby mal zamestnanec, jeho stav, či konanie vplyv?
 • Boli zamestnanci adekvátne zaškolení

WHICH (AKÝ?)

 • Aký trend alebo smer má problém?
 • Aké je prepojenie/súvislosť s inými procesmi, oddeleniami, produktmi?

HOW MUCH (KOĽKO?)

 • Aká je početnosť výskytu?
 • Koľko ma daný problém stojí?

Zdieľajte: