Co byste měli vědet

O NÁS

Vize

LEAN
NA SVĚTOVÉ ÚROVNI

Vytvořit stabilní platformu pro aktivní sdružování se Lean expertů za účelem podpory integrace inovativních myšlenek Lean filozofie do praxe a jejich rozšíření nejen v oblasti výroby, ale i do dalších výrobních a obchodních sfér. Prostřednictvím globální spolupráce neustále přinášet pokrokové know-how a povznést tak Lean na Slovensku a v Česku na světovou úroveň.

Mise

KOMUNIKACE
A SDÍLENÍ
KNOW-HOW

Přinášet co nejvíc příležitostí na interaktivní komunikaci členů Lean komunity s cílem společně diskutovat, sdílet si zkušenosti, navzájem se povzbudit, vzdělávat a motivovat. Neformálním i formálním způsobem šířit inspirativní myšlenky či příklady tzv. best practices a zvyšovat tím kvalitu aplikace Lean principů a nástrojů v reálných podmínkách.