Novinky zo sveta lean

JIDOKA

Jidoka pochádza z výrobného systému Toyota a hoci sa na ňu často zabúda, je to jeden z najdôležitejších Lean princípov. Je tomu kvôli relatívne nízkej pozornosti, ktorú dostáva v porovnaní so systémom JIT. Neexistuje žiadna spoločnosť, ktorá by bola konkurencieschopná bez vynikajúcej kvality výrobkov a služieb, a jidoka je spôsob, ako to možno dosiahnuť. Výhodou Jidoka je jej využitie. Ide skôr o „zabudovanie“ kvality do procesu ako o kontrolu až na konci procesu. Jidoka je využívaná vo výrobe a vývoji produktov. V tomto prípade môžeme hovoriť aj o akýchkoľvek procesoch, aj administratívnych, ktoré súvisia s používaním technických zariadení, kde je možné nastaviť systém tak, aby nás upozornil na chybu a zabránil v chybných úkonoch pokračovať ďalej.

Princíp jidoka je rozdelený do 4 krokov:

  1. Objavte abnormalitu
  2. Zastavte proces
  3. Opravte okamžitý problém
  4. Preskúmajte a napravte hlavnú príčinu

Prvým krokom jidoka je odhalenie abnormality ihneď, ako k nej dôjde a to aj vďaka jednoduchým senzorom na detekciu problému priamo v/na stroji. Zariadenie sa zastaví a upozorní operátora, že niečo nie je v poriadku. Operátor následne zistí abnormalitu a fakty s ňou súvisiace a upozorní na to kompetentných. Zabráni sa tak výrobe zbytočných chybných výrobkov a problém sa rieši takmer okamžite po tom, ako nastal. To má pozitívny dopad na obrovské zlepšenie produktivity.

Pretože sa zariadenie samostatne zastaví, jeden operátor môže obsluhovať a monitorovať viacero strojov. Dôležitým nástrojom pre takéto riadenie je systém vizuálneho zobrazovania problémov, nazývaný aj ako andon, ktorý používajú závody Toyota. 

Pojem jidoka sa úzko spája s nástrojmi ako automatizácia, poka-yoke, či andon.

Zdieľajte: