Novinky zo sveta lean

IKIGAI

Ikigai je japonský pojem, ktorý znamená „dôvod existencie“. Slovo „ikigai“ sa zvyčajne používa na označenie zdroja hodnoty v živote človeka alebo vecí, ktoré jeho život zmenia. [1] Slovo preložené do angličtiny zhruba znamená „vec, pre ktorú žijete“ alebo „dôvod, pre ktorý sa ráno zobudíte“. Ikigai je pre každého jednotlivca osobný a špecifický pre jeho život, predstavuje jeho hodnoty a presvedčenie.

Ikigai = japonské tajomstvo pre dlhý a šťastný život, ktoré  vám môže pomôcť žiť svoj život plnohodnotne a nie len to: model Ikigai je často používaný aj pri definovaní cieľov spoločností, či už zabehnutých korporácií alebo novovzniknutých stat-upov. Stretneme sa s ním aj pri individuálnom nastavovaní pracovných alebo súkromných cieľov, resp. ich kombinácii.

Kľúčom k úspechu je nerobiť to, čo je v rozpore s vašim Ikigai a hlavne dostatočne včas svoje Ikigai rozpoznať.

Zdieľajte: