Vysvetlenie Lean Transformation Framework pomocou animácie

Inštitút Lean Enterprise Institute vysvetľuje Lean Transformation Framework. LEI používa tento prístup pri práci so spoločnosťami, divíziami či jednotlivcami. Tento model je použiteľný ako ako nástroj spätnej väzby, ako komunikačný nástroj pri stanovovaní stratégie spoločnosti a na identifikáciu nášho východiskového stavu.

Diskuze