Blog

Prysmian Kablo

Prysmian Kablo

Autor článku: Matej Biroš

Koncern Prysmian patrí celosvetovo k vedúcim výrobcom káblových produktov. Vo výrobnom portfóliu sa nachádza široká škála produktov, od podmorských aplikácií cez suchozemský prenos energie až po dátové optické i metalické siete. Celkovo sa spoločnosť skladá zo 112 výrobných závodov

V roku 2017 sa prešovský závod presťahoval do nových priestorov o výmere takmer 28000 m2 v IPZ Záborské. Lokálna výroba je zameraná na dátovú infraštruktúru, vnútorne sa delí na dve samostatné jednotky. Historicky staršou je výroba medených CATegory káblov pre dátové centrá a sieťové aplikácie. Mladším prírastkom od roku 2017 je výroba optických káblov pre dátové centrá a telekomunikačné siete nasledujúcej generácie. Obe produkčné oddelenia spolupracujú s poprednými svetovými dodávateľmi dátových riešení a zabezpečujú produkty pre technologicky najprestížnejšie projekty. 

Prešov Prysmian Team aktuálne pozostáva zo 41 odborných a 242 výrobných zamestnancov. Tento excelentný tím dosahuje špičkové výsledky a zaslúžene sa umiestňuje na popredných, často úplne prvých priečkach v drvivej väčšine vnútro-firemných rebríčkov. Lean smerovanie podniku je najvyššou prioritou nasledujúceho rozvoja, či už vznikom nového lokálneho Continuous Improvement oddelenia, získaním environmentálneho ISO14001 ako aj cielením na energetickú certifikáciu ISO50001.  

Hlbšia implementácia Lean kultúry do každodennej činnosti závodu vo všetkých jeho oblastiach je nevyhnutnosťou pre ďalší rozvoj konkurencieschopnosti. Aj vďaka vedúcej pozícií prešovského závodu v operačnej efektivite je lokálny tím pod vedením metodík neustáleho zlepšovania schopný vďaka koncepčnému prístupu identifikovať ďalší priestor pre rozvoj internej organizácie práce s ohľadom na redukciu plytvaní a eliminovanie zdrojov variácií. Aktuálne sa práca celého kolektívu závodu sústredí na hĺbkové zavedenie 6S a nové Lean Six Sigma projekty

6S, po úvodnom implementačnom entuziazme začiatkom roku 2019, dlhodobo v dôsledku nepostačujúcej štruktúry erodovalo na skoro voľnočasovú aktivitu. Po etablovaní oddelenia CI a štúdiu doterajších skúseností sa podarilo zaviesť spoločný systém práce zahrňujúci kreativitu všetkých so záujmom prispieť. Práve zahrnutie nevýrobných oddelení ako HR alebo tímov nákupu a financií viedlo k vnímaniu procesu 6S ako spoločnej aktivity, spájajúcej celý tím bez ohľadu na štandardné pracovné záujmy. Zodpovednosť za organizáciu 6S v jednotlivých častiach závodu sa zverila nižším pozíciám, ktoré takýmto spôsobom získali kompetencie nižšieho manažmentu a ako svojich podradených po jednom manažérovi oddelenia, inžinierovi a administratívnom pracovníkovi. Tímy si jednotliví lídri 6S zón vyskladali z dostupných kolegov sami. Od prvého momentu, zjavne vďaka pretnutiu pút štandardnej organizačnej štruktúry, spolupráca kvitne a už prvé dni priniesli riešenia v oblastiach, ktoré boli dlhodobo trecími plochami. Dlhodobo naplánované rozdelenie kompetencií, ich rozsahu a spôsobu výkonu vedie k predvídateľným postupom a istote pri kladení otázok i rozhodovaní.  Plný dosah tohto originálneho prístupu bude preukázateľný až po dlhšom časovom období, avšak s patričnou podporou a cieľavedomým vedením je nádej na trvalo udržateľný rast kvality 6S. 

Okrem implementácie Lean kultúry v organizačných oblastiach ako 6S sa závod sústredí aj na profesionalizáciu svojho tímu v oblasti Lean Six Sigma. Aktuálne prebieha rozvoj zamestnancov a certifikácia na Green Belt. Projektová činnosť sa súčasne zaoberá najmä redukciou plytvania materiálom a zlepšením celkovej operačnej efektivity. Závod v tomto smere zápasí hlavne s potrebou digitalizácie „papierovej“ výroby a v dôsledku tohto síce historicky úspešného, avšak už zastaralého prístupu, aj s potrebou vývoja svojej mentality smerom k moderným výrobným konceptom. Konkurenčné prostredie v oblasti telekomunikácií je jedno z najtvrdších, avšak Prysmian s jeho prešovským závodom je jedným z najsilnejších hráčov. V tretej dekáde dvadsiateho storočia sa bude súťažiť v znamení Lean a Industry 4.0 a Prešov je na najlepšej ceste udržať sa najlepším z najlepších!

Zdieľajte:

Mohlo by vás zaujímať

Súvisiace články

#6 ABY LEAN NAOZAJ USPEL, MUSÍTE HO MAŤ VYSLOVENE „V SRDCI“

Ďalší podcast zo série špeciálnych dielov natočených počas Lean Summit CzechoSlovakia 2022 v Brne so skvelým rečníkom, Jiří Neužilom. Jirka pôsobí na pozícii Lean Manager v spoločnosti Mann Hummel, ktorej sieť po celom svete zastrešuje vyše 20 tisíc zamestnancov. Český závod, kde Jirka pôsobí, sa stal pre skupinu stal Lean modelom a tréningovým centrom pre

Čítať ďalej »

#5 AKO LEAN VNÁŠA JEDNODUCHOSŤ A RÝCHLOSŤ VŠADE, KDE VKROČÍ

Špeciálny diel sa natáčal počas Lean Summit CzechoSlovakia 2022 v Brne s jedným z našich kľúčových rečníkov. Milan  začal svoju kariéru s GE  v roku 1999, prešiel si postupne divíziami od Transportation cez Healthcare až po súčasné miesto v GE Aviation, kde pracuje ako prezident spoločnosti  pre ČR& SK a zároveň zastáva aj pozíciu generálneho a výkonného riaditeľa na vedúcom a samostatnom P&L Gu Aviation Turboprop. Okrem množstva zaujímavých úspechov je tiež držiteľom funkcie viceprezidenta v americkej obchodnej komore. Kde sa začala jeho cesta Lean, ako rozvíja svojich zamestnancov a čo považuje za kľúčové, ak chce byť vnímaný ako kvalitný líder?

Moderátor a technické spracovanie: Jiří Bréda – Kouč lídrov, lektor, zakladateľ spoločnosti Mise HERo a tvorca podcastov Vím, jak

Hosť: Milan Šlapák / CEO, Executive Director, GE Aviation Turboprop

Čítať ďalej »
Lucia Bencková

Lucia Bencková

„Nemusíš byť skvelý, aby si začal, ale musíš začať, aby si bol skvelý.“ Lucia Bencková, Process manager z  U. S. Steel, s.r.o. sa s vami podelí o svoje začiatky a skúsenosti v oblasti Lean, ako aj o to, prečo trpezlivosť a pochopenie je základom pre proces zvykania si na zmenu.   Lean môže pre každého znamenať

Čítať ďalej »

Martin Figeľ

Dnes vám prinášame interview Martina Figeľa zastávajúceho pozíciu Continuous Improvement Leader v spoločnosti Marelli. Veríme, že vás svojimi myšlienkami zaujme a poskytne recept na načerpanie ďalšej energie a motivácie nielen do pracovného života. Lean môže pre každého znamenať niečo trochu iné. Čo rozumiete vy pod pojmom Lean? Lean pre mňa znamená „cesta“. Cesta, ktorej koniec

Čítať ďalej »