Lean Summit Slovakia 2018

Odštartujme spoločne novú éru Lean na Slovensku vo veľkom štýle!

Prvý Lean Summit Slovakia
Ako oficiálny člen skupiny Lean Global Network, celosvetovej únie Lean inštitútov, Vám prinášame nový formát konferenčného podujatia inšpirovaný zo zahraničia – medzinárodne známe osobnosti zo sveta Lean-u, príbehy úspešnej implementácie, inšpiratívni prednášajúci, pestrá paleta príspevkov či interaktívne workshopy.

To všetko na Vás čaká pri zahájení 1.ročníka.

Naším cieľom je poukázať na fakt, že Lean je aplikovateľný v každej oblasti a máme sa od seba neustále čo učiť v rámci domácej, ale i zahraničnej sféry. V Lean myslení a uplatňovaní Lean princípov neexistuje rozlíšenie na výrobný či nevýrobný sektor, úspešnú alebo neúspešnú aplikáciu v praxi, iba delenie na tých, ktorí správne pochopili Lean a každodenne sa snažia pretvárať svet okolo seba k lepšiemu a na tých, ktorí to vzdali priskoro. Cesta postupného zlepšovania nie je vôbec jednoduchá a vyžaduje silnú podporu kolegov, zamestnancov a vedenia a preto každý, kto príde odprezentovať svoj príbeh si zaslúži našu úctu a pochvalu, pretože pred dosiahnutím vytúženého úspechu prekonal nejednu nepríjemnú prekážku.

Summit sa nesie v duchu štyroch hlavných tém, blokov, ktoré nás majú sprevádzať nielen počas prvého dňa prednášok, ale nadväzovať aj na nasledujúci deň plný zaujímavých workshopov.

Lean v oblasti podporných procesov

Kedysi vnímaný Lean predovšetkým ako súčasť priamo výrobného procesu a jeho zlepšovania je už dávno minulosťou. Efektívna implementácia prenikla do rôznych obslužných a procesných sfér ako logistika, bezpečnosť práce, údržba, transakčné procesy, zavádzanie novej obchodnej stratégie, atď.
Ponorte sa do príbehov našich hostí, ktorí Vám ukážu ako sa podarilo im a ich spoločnostiam správne uchopiť Lean a preniesť ho do reálnych výsledkov.

Zvyšovanie efektívnosti v hromadnej produkcii

Klasická aplikácia Lean prístupu je vždy viac či menej spojená s efektívnym využívaním zdrojov, ktoré máme k dispozícii – ľudia, peniaze, materiál,.. Počas výroby denne odhaľujeme množstvo potenciálov a rozhodujeme sa, kde vlastne začať. Dôležitou súčasťou riadenia procesu zlepšovania je straty nie len identifikovať, ale aj správne kategorizovať a definovať návratnosť navrhovaného riešenia, aby sme tak z pôvodne dobrého nápadu nespravili predražené riešenie s minimálnym pozitívnym vplyvom.

Lean ako nástroj na zlepšovanie

Či už s Leanom začínate alebo ste mu podľahli už dávno, určite ste sa stretli s rozličnými metódami a nástrojmi, ktoré zahŕňa (Kaizen, A3, Hoshin, 5S, VSM,..). Každý z týchto nástrojov má svoju vlastnú moc a účel a je len na nás, ktorý si vyberieme. Samotný nástroj však nikdy nestačí – kľúčový je užívateľ – iba ten dáva Lean nástrojom silu premeniť súčasný stav na lepšiu budúcnosť.

Lean ako súčasť digitálnej éry

V dnešnej dobe je téma digitalizácie, získavania a spracúvania informácií, ústrednou témou a je úplne jedno v akej oblasti života. A čo na to Lean expert? Je digitalizácia priateľom Leanu alebo nás odvádza od skutočnej podstaty? Strácame spojenie s realitou alebo naopak, dokážeme ju oveľa detailnejšie chápať a teda využiť na multiplikáciu účinku Leanu?

Realizáciu podujatia podporili aj korporátni členovia