Chytré tipy

UNIVERZITNÁ SFÉRA – LEAN VO VZDELÁVANÍ
Lean ako nástroj zlepšovania vzdelávacieho systému? Ak Vás zaujíma táto kniha prof. Arnaldo Camuffo z prestížnej talianskej univerzity Bocconi, odporúča vynikajúcu publikáciu s mnohými príkladmi z praxe: „W. K. Balzar_Education. Increase the Value and Performance of University Processes“. Ďalším skvelým spracovaním danej témy je aj vydanie: „A. C. Alves, S. Flumerfelt,F. J. Kahlen_Lean Education: En Overview of Current Issues“

Text Hover
VIDEO – H&S
Kreativite sa medze nekladú. Skupinke z Royal Stake University Hospital v spolupráci so spoločnosťou Sodexo sa podarilo zaujímavým spôsobom prepojiť moderný spôsob komunikácie súčasnej generácie s náučným obsahom a tak vytvoriť video s názvom „Have a safe day“ ( Health & Safety Rap), kde prostredníctvom rapu znázorňujú, ako by sme sa mali správať na pracovisku pre zaistenie svojej bezpečnosti počas výkonu práce. Čo tak sa inšpirovať a použiť to aj u Vás?

Yotube link: https://www.youtube.com/watch?v=w1sACFHGYos

Text Hover
VIDEO – HEIJUNKA
Heijunka ako metodika pre rozvrhovanie výrobkového množstva a výrobkového mixu je jednou z pozoruhodných metód implementácie Lean výroby. Ide o tzv. synchronizáciu tokov. Na rozdiel od populárneho systému kanban však umožňuje rozvrhovať nielen výrobkové množstvo, ale i výrobkový mix v definovanom časovom úseku výroby. Chcete sa dozvedieť viac? Pozriete si niekoľko vybraných videí, ktoré Vám odporúčame.

Yotube link: https://www.youtube.com/watch?v=M6x6swgWoOk

Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=EYN_hbkeGss

Text Hover
VIDEO – LEAN MANAŽÉR
Každý z nás má svoje vlastné predstavy o tom, aký by mal byť skutočný Lean manažér – ako by sa mal správať, podľa čoho by sa mal riadiť, čo by mal považovať za svoje priority. Skúsme si vďaka jednoduchému animovanému videu zhrnúť v piatich krokoch, čo by určite malo tento typ manažéra charakterizovať.

Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=yZvsqm4Jok8

Text Hover
NÁSTROJE – LEAN KAIZEN PLÁNOVAČ
Určený pre Lean a Kaizen manažérov spoločností, ktoré riadia proces neustáleho zlepšovania a podporujú zmeny v rámci svojej organizácie.

Poskytuje metodický a vedecký prístup k plánovaniu a realizácii denných a týždenných aktivít.

Podporuje identifikáciu týždenných priorít a nepretržité monitorovanie plnenia resp. neplnenia plánu.

Podporuje lepšie riadenie času a efektívne plánovanie tímových aktivít.

Pomáha sledovať a identifikovať opakujúce sa problémy a vývoj protiopatrení a akčných plánov.

Používa Lean nástroje na zlepšenie výkonu.

Obsahuje užitočné nástroje ako sledovanie KPI, zoznam priorít KPI, štandardná práca s lídrami, šablóny akčného plánu a formát PDCA.

Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=yZvsqm4Jok8

Text Hover
VIDEO – LEAN PRINCÍPY
Zopakujme si 4 princípy Lean manažmentu za krátkych 90 sekúnd – stručne, jasne, prínosne.

Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=wfsRAZUnonI

Text Hover
NÁSTROJE – SKENOVACIE RUKAVICE ProGLOVE
Smart Glove umožňujú výrobným a logistickým pracovníkom pracovať rýchlejšie, bezpečnejšie a ľahšie. Výsledkom je rovnomerné zvýšenie ergonómie, efektívnosti a kvality.

Niekoľko príkladov z praxe:

ŠKODA kombinuje ProGlove s pick-to-light systémom – Kombinácia systému ProGlove so systémom pick-to-light umožňuje teraz staging materiálu pre montážne linky, aby sa stal ergonomickejšími, účinnejšími a prakticky žiadnymi chybami.

Automotive dodávateľ Mahle používa ProGlove pri skladovaní materiálu.

Audi verifikuje každý komponent cez skenovanie čiarového kódu – ProGlove umožňujú pracovníkovi používať obe ruky počas toho ako skenuje kusy.

Text Hover
VIDEO – LEAN PIZZA
Ako chutí Lean v praxi? Viem, na prvý pohľad hlúpa otázka, no odteraz sa Vám pri myšlienke na Lean zaručene pripomenie chuť dobrej chrumkavej talianskej pizze. Prečo? Video z Bostonu ukazuje, že pochopenie základných princípov Lean-u nemusí byť vôbec zložité. Naopak, môže to byť tak jednoduché ako obyčajné objednanie si tejto talianskej pochutiny.

Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=e9Ic1Jdkk6g
Text Hover
NÁSTROJE – RTLS (REAL TIME LOCATION SYSTEM)
Ako efektívne určovať polohu a trasy v uzavretých priestoroch? Klasické GPS nie je schopné poslúžiť vo vnútri objektov tak, ako nám často pomáha pod holým nebom. K tomu ešte priraďme množstvo vnútorných priečok a teda ďalší faktor rušenia signálu. Na trhu však už existuje viacero riešení, ktoré dokážu veľmi realisticky monitorovať a vyhodnocovať situáciu u Vás. Táto technológia sa v súčasnosti využíva v rôznych oblastiach: zdravotníctvo – monitorovanie pacientov / lekárov / mobilných zariadení, maloobchod-parkovanie, turistické informácie, knižnice,…, priemysel – pohyb manipulačnej techniky, navigácia pri zásobovaní, asset tracking,.., bezpečnosť – počet pracovníkov na nebezpečnom pracovisku (tunel), monitoring návštev a pod.
Text Hover
NÁSTROJE – ŠABLÓNA VSM
Pre tých z nás, ktorí majú problém s kreslením, no zároveň si potrpia na uhladenú formu vizualizácie, môže pri vytváraní VSM pomôcť jednoduchá šablóna z dielne LEI z Anglicka. Šablóna bola prepracovaná tak, aby zahŕňala väčšie, ľahšie zakresliteľné ikony, ako aj rôzne ikony výrobných procesov, ktoré pomáhajú mapovať tok hodnôt pre oblasť výroby či služieb. Šablóna má rozmery 10 “x 5.75” a obsahuje 28 rôznych ikon.

Link: https://www.lean.org/Bookstore/ProductDetails.cfm?SelectedProductId=76
Text Hover
NÁSTROJ – PLAGÁT / 7 ZVYKOV VYSOKOEFEKTÍVNYCH ĽUDÍ
Čo odlišuje úspešných a aktívnych ľudí od ostatných? Ponúkame Vám prehľadný plagát z dielne Stephena R. Conveya, ktorý vznikol pri príležitosti vydania jeho knihy „The habits of Highly Effective People“. V koľkých z týchto siedmych bodov sa nájdete Vy sami?